De Witte-Daems-Rutten
Gemeenteraad
Sportaccomodatie Laaksite
Van Tongelen
E-mail
Introductie
Beleid
Opieniestukken
Nieuws
Realisaties
Politiek
Gemeenteraad
Index

Info

Mail

Startpagina

Español

English

Français

Nederlands

Italiano

Deutsch

Search

unus adversus omnia

Advocaat Bart Van Tongelen en sp.a Aarschot

>

E-mail

<

Home

Antwoord van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant


Op 14 februari 2018 liet ik aan bz.vlaanderen (Binnenlandse Zaken Vlaanderen) en later aan de Balie Leuven weten dat advocaat Bart Van Tongelen sedert 1997 plaatsvervangend rechter is en:

- dat hij in 2012 kandidaat was voor de sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen te Aarschot;

- dat hij op 18 december de eed aflegde als gemeenteraadslid te Aarschot.


Op 18 december legde Van Tongelen de eed af als gemeenteraadslid voo sp.a. nadat zijn geloofbrieven werden gecontroleerd.

Op 6 januari plaatste ik op Facebook dat hij dat als plaatsvervangend vrederechter niet mocht.

Op 8 januari liet Van Tongelen per brief weten dat al na één maand stopte. Dat is 2 dagen nadat ik er melding van maakte op Facebook.

In HLN staat dat hij ‘zich realseerde’ dat hij beide functies niet mag combineren.

Ik kloeg ook aan dat hij op website van de stad Aarschot de gegevens van zijn advocatenkantoor gebruikt.

Ik kloeg ook aan dat Van Tongelen niet op de website van sp.a. te vinden was, nu nog niet.

Ik stelde mij de vraag wie de geloofsbrieven van de advocaat controleerde en hoe zo een fout kon gebeuren.


Op 20 februari laat de provinciegouverneur mij weten:


Dat Van Tongelen als vervangend vrederechter zich wel kandidaat mocht stellen op een kieslijst maar dat hij niet mocht zetelen in de gemeenteraad.

Hij laat weten dat er geen procedure tot vervallenverklaring diende te worden opgesteld aangezien Van Tongelen zelf zijn ontslag indiende.

Het bijwonen van die éne gemeenteraad had geen invloed op de beslissingen van de gemeenteraad.

Het opkomen op een kieslijst is onverenigbaar maar het recht wordt hem niet ontnomen, maar het recht om het mandaat uit te oefenen wordt hem wel ontnomen. (red. Waarom stond hij dan op de kieslijst van sp.a. Aarschot? Dus wisten ze bij sp.a ook niet hoe het moest.)

Hij laat weten dat Van Tongelen niet meer op de webstite van de stad Aarschot staat.

Het is aan de gemeenteraad om de geloofsbrieven te onderzoeken.


Op 22 februari laat de Balie Leuven botweg weten dat zij daar geens uitstaans mee hebben.


Ik dank de Gouverneur voor de leerrijke uitleg.

Het wel degelijk allemaal gebeurd!

Dat zouden wij eens moeten riskeren!